In thuissituaties is het Flexobed transferbed een perfecte oplossing voor mensen die moeilijk in en uit bed kunnen komen. Soms is net die ene draai om zelfstandig uit bed te komen niet meer mogelijk. Een beugel of alleen een hooglaagfunctie biedt dan geen uitkomst meer. Het Flexobed transferbed werkt! In dit filmpje hoort u het verhaal van de heer Van Middendorp. Zonder het Flexobed was hij niet meer in staat geweest om zelfstandig thuis te wonen. Gelukkig geeft het bed hem nu de vrijheid toch thuis te blijven wonen. Icare thuiszorg schetst de situatie zoals die was voor en na het Flexobed.